Svettmottagningen i Köpenhamn stänger

Svettmottagningen avvecklar sin verksamhet i Köpenhamn helt 1/9. Beslutet fattas efter att Försäkringskassan i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) begränsat rätten till ersättning för behandlingar av sjuklig svettning, hyperhidros.
Det talas även om att verksamheten på Svettmottagningen på Huddinge sjukhus ska avveckla sin verksamhet. Detta tolkar jag som ytterligare tecken på att man inom vården inte har en ordentlig uppfattning om hur människor med hyperhidros påverkas av sin sjukdom. Intresset saknas och diagnosen tas inte på allvar.
Jag anser att en naturlig utveckling skulle vara att varje landsting tog hand om sin egna hyperhidrospatienter med diagnostik och åtminstone delvis erbjöd vård. Nu går utvecklingen istället i motsatt riktning. Färre patienter med hyperhidros kommer att få hjälp och färre patienter kommer att få reda på sin diagnos.
 
Jag hoppas att alla som kan går ned i patientföreningen så att de kan mobilisera sig och driva fråga om rätt till information och behandling av hyperhidrospatienter. 
 
Ge inte upp. Ni är inte ensamma.
 
Sandra Eriksson Mirkovic. Leg. Läkare med specialintresse för hyperhidros