Walk of Svett – Hyperhidrosis awareness – rörelse [19.09.2020]

Den svenska patientföreningen för hyperhidros har bjudit in till att delta i en aktivitet för att öka medvetenheten om detta besvärliga tillstånd. Denna rörelse är skapad och drivs av medlemmarna i föreningen för att bryta stigmat kring överdriven svettning.

Walk of Svett kommer att genomföras av föreningens medlemmar på olika platser runt om i Sverige den 19 september.

Medlemmar i hyperhidrosföreningen, samt dom som är intresserade av att lära sig mer om och sprida kunskap kring hyperhidros, är varmt välkomna att delta i aktiviteten, oavsett var de befinner sig i landet.

Bryta stigmat kring hyperhidros

Svettning är ett fysiskt tillstånd som accepteras i vardagliga situationer som promenader, jogging, sommartid osv. Människor som drabbas av hyperhidros kämpar med svettning utöver den normala nivån på jobbet, skolan, vid kallt väder – tilfällen där människor som inte har det här problemet inte svettas. Dessa situationer tenderar att vara extremt stressande och orsaka ångest, vilket får människor att försöka dölja svettfläckar och känna sig obekväma.

Dessa exempel, som hyperhidrosföreningen uppger, i deras blogginlägg, är några bland många i patienternas vardag. Därför är det viktigt att ta itu med dessa situationer och hitta idéer samt möjligheter som får människor att känna sig mindre generade när de svettas i ”förbjudna” situationer.

  • Hjälper det att berätta för människor i sin omgivning om överdriven svettning?
  • Vilka platser och situationer får patienterna att känna sig bekväma och säkra?
  • Hur kan stressiga situationer och platser bli mindre obehagliga vid svettning?

Dessa är några bland många frågor som bör diskuteras för att ge information och idéer om hur man kan göra människor medvetna om hyperhidros.

Vart kommer Walk of Sweat att äga rum?

Föreningen har medlemmar över hela Sverige så Walk of Sweat har potential att bli en rörelse känd i hela Sverige. Du kan välja att gå på egen hand, med dina familjemedlemmar eller vänner. Dessutom kan du välja vilken typ av aktivitet som passar dig istället för att gå. Föreningen välkomnar medlemmar att även delta i rörelsen digitalt och att skicka bilder och videor av dem som deltar för att öka medvetenheten om hyperhidros.

Sociala hashtaggar: #hyperhidrosforeningen #walkofsvett #WOS #hyperhidros #overdrivensvettning #svett #svettigt #viarflera #hyperhidrosis #hyperhidrosisareness

Huvudevenemanget som organiseras av styrelseledamöterna kommer att äga rum i Stockholm. Platsen för evenemanget kommer att bestämmas utifrån allmänhetens och medlemmarnas önskemål. Om du vill gå med styrelsemedlemmarna på promenaden, följ föreningens officiella webbplats för mer information. Evenemanget är helt gratis.

Följ folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Med tanke på den nuvarande situationen är det viktigt att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om du väljer att samlas med människor. Om du inte mår bra eller om du upplever något av symtom – välj att stanna hemma. Var uppmärksam på att regelbundet tvätta händerna, sköt hygienen och håll det sociala avståndet.

Svensk patientförening för hyperhidros

hyperhidrosforening

Den svenska patientföreningen för hyperhidros har som mål att representera personer som lider av hyperhidros, överdriven svettning. Föreningen bildades i Sverige 2011 av en grupp patienter från Svettmottagningen i Stockholm.

Syftet med föreningen är att se till att personer som lider av överdriven svettning har rätt till finansierad behandling av staten, sprida kunskap om tillståndet, skapa kontakter mellan patienter och främja vidare forskning om hyperhidros.