Svettliv.se – berättelser från hyperhidrospatienter

November, som var Hyperhidrosis awareness month, har nu övergått i December. Året närmar sig sitt slut.

Vi på Hidroxa har jobbat hårt under året för att sprida kunskap om hyperhidros samt möjliga behandlingar.

Som ett led i detta har vår läkare och medgrundare, Sandra Eriksson Mirkovic, startat sitt eget Instagramkonto: dr_sandra_hyperhidrosis

Hon såg ett behov att samla kunskap om hyperhidros och vad som händer i hyperhidroscommunityt då det finns mycket information men det är utspritt och kan vara svårt att hitta och att vara säker på att informationen kommer från en trovärdig källa.

Intresset har varit stort och hon har fått mycket respons, frågor och positiva kommentarer samt många följare på kort tid.

Svettliv

En annan sak som händer i hyperhidroskretsar i Sverige är att kampanjen “Svettliv” har startats av den svenska hyperhidrosföreningen i samarbete med Dr Carl Swartling som är ledande inom hyperhidros med ca 20 års erfarenhet av att handlägga denna diagnos.

Svettliv går ut på att historier från patienter med hyperhidros och hur sjukdomen har påverkat deras liv publiceras löpande för försöka belysa hur det verkligen är att leva med sjukdomen. 

Förhoppningen är också att kampanjen ska sätta diagnosen på kartan och vara en del i att påverka politiker och beslutsfattare att avsätta resurser för att tillgodose att kunskap och vård blir tillgänglig för denna patientgrupp, oavsett var i landet man bor.

Det är några få eldsjälar som jobbar med kampanjen just nu men det behövs fler.

Framförallt behövs flera talespersoner som kan prata för kampanjen i kontakt med myndigheter och media. Självklart gör du det inte ensam utan man hjälps åt. Men det är nu eller aldrig!

Tror du dig kunna bidra så kontakta patientföreningen omgående: [email protected]

Vi får inte låta en sån här bra chans att äntligen få till en förändring rinna mellan fingrarna! 

Se kampanjen Svettliv här: www.svettliv.se